Makaleler

AİLE KONUTU – Av. Murat Tezcan – Aleyna Arslan

AİLE KONUTU Aile Konutu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 1 Ocak 2002’de yürürlüğe girmesi ile bazı önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. Söz konusu değişikliklerden biri de “aile konutu” kavramının Türk...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Aralık 17, 2021

Sanat Mülkiyet – Av. Murat Tezcan – Aleyna Arslan

SANAL MÜLKİYET 1.GİRİŞ Günümüzde kişiler herhangi bir kısıtlama olmaksızın başta Facebook, Twitter ve Instagram olmak üzere Youtube, TikTok, Pinterest, Snapchat gibi bir çok sosyal ağda fotoğraf, video, ses kayıtları,...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Aralık 4, 2021

İPOTEK – Av. Murat Tezcan- Aleyna Arslan

Rehin, borçlunun, alacaklıya, borç ödeninceye kadar, borcunu ödeyeceğine güvence olarak bıraktığı değerdir. Rehin, sınırsız ayni hak olan "mülkiyetin" ve sınırlı ayni hak olan "ir­tifakın" verdiği yetkileri sağlamaz. Rehnin sağladığı...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Kasım 25, 2021

İNANÇLI İŞLEM – Av. Murat Tezcan – Av. Esra Eylül Sulukan

İNANÇLI İŞLEM İnançlı işlem, taraflar arasında güven esasına dayanarak daha güçlü bir hukuki durum yaratmak amacıyla anlaşma yapılması halinde ortaya çıkar. İnançlı işlemde, inanan taraf mevcut bir durum gerçekleştiği...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Kasım 2, 2021

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR – Av. Murat Tezcan | Stj. Av. Aleyna Arslan

 KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Kira sözleşmeleri 2011 yılına kadar “6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun” ile düzenleniyordu fakat 2011 yılından sonra yapılan değişikle birlikte  “6098 Sayılı Türk...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Ekim 28, 2021

KAT MÜLKİYETİNDE ORTAK YERLER – Av. Murat Tezcan – Stj. Av. Esra Eylül Sulukan

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda öngörüldüğü üzere; anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlere ortak yerler denilir ve kat malikleri bu yerler üzerinde kullanma...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Ekim 24, 2021

TARIMSAL ARAZİLERİN EHİL MİRASÇILARA ÖZGÜLENMESİ – Av. Murat Tezcan – Stj. Av. Esra Eylül Sulukan

6537 sayılı 15.05.2014 yılında yürürlüğe giren “Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile hukuk düzenimizce açıklanan yeni bir terim ile karşılaşmaktayız. Kanuni tabir ile...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Ekim 24, 2021

FAİZ – Av. Murat Tezcan – Stj. Av. Esra Eylül Sulukan

Faiz hukuki niteliği itibariyle asıl alacağa bağlı bir yan edimdir. TBK 131/1 uyarınca; asıl borç sona erdiği takdirde faiz alacağı da sona ermiş olur. Keza TBK 152 uyarınca;...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Ekim 24, 2021

Miras Sözleşmeleri | Av. Murat Tezcan – Hasan Yaşar Güneş

Miras Sözleşmeleri Bu yazımızda bize son zamanlarda sıkça sorulan miras sözleşmeleri ve miras sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerden kaynaklana davalardan bahsedeceğiz. Yazımızın içeriğini şöyle bir şema ile özetleye biliriz; Miras sözleşmesinin...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Temmuz 13, 2021

İmar Para Cezaları | Av. Murat Tezcan – Hasan Yaşar Güneş

Bu yazımızda imar para cezaları ve bu cezalara karşı yürütülebilecek usullerden bahsedeceğiz. Bu esnada konumuzun çok teknik olduğunu ve bu cezaların idareler tarafından düzenlenirken dahi birçok hata yapıldığını...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Temmuz 13, 2021