Author - CBT Hukuk

Avukatlık Sözleşmesi – Av. Murat TEZCAN – Hatice Nur Gökşin

Özellikleri: Avukatlık sözleşmesi, avukat ve iş sahibi arasında hükme bağlanan, karşılıklı edim içeren , tam iki tarafa borç yükleyen ve sonuç garanti etmeyen bir iş görme sözleşmesidir. İş sahibi,...


Uyarlama Davası – Av. Murat TEZCAN – Hatice Nur Gökşin

UYARLAMA DAVASI Bazı sözleşmelerin kurulduğu an ve ifa anı farklılık gösterebilir. Bu tür sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu an ve ifa zamanı arasında geçen süre zarfında, tarafların öngörmediği ve öngörmesinin de beklenmediği...


TRAFİK KAZALARINDA ÖLÜM VE CİSMANİ ZARARLARDAN DOĞAN SORUMLULUK VE TAZMİNAT – Av. Murat Tezcan – Stj. Av. Esra Eylül Sulukan

GİRİŞ Türk Hukuk Sistemimizde trafik kazalarının neden olduğu zarar sebebiyle zarar görenin tazminat sorumluluğu düzenlenmiştir. Tazminat sorumluluğunun doğabilmesi için öncelikle trafik kazasının gerçekleşmesinde araç varsa araç işletenin ve işletme sahibinin...


Kira Sözleşmelerinde Merak Edilen Sorular ve Cevapları – Av. Murat TEZCAN – Stj. Av. Esra Eylül SULUKAN

Mal Sahibi Açısından (Kiralayan + Edinen) İçinde kiracısı olan bir konutu satın aldığı zaman, mal sahibinin kiracıyı çıkarma hakkı var mı? - TBK m. 310/1 uyarınca kiralananın devriyle birlikte...


TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ GERİ ALIM HAKKI – Av. Murat TEZCAN – Stj. Av. Esra Eylül SULUKAN

TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ GERİ ALIM HAKKI Geri Alım Hakkı ve Hukuki Niteliği Geri alım hakkı, kişinin bir taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkını başkasına devredip kararlaştırılan belirli şartlar gerçekleştikten sonra taşınmazı tek taraflı...


AİLE KONUTU – Av. Murat Tezcan – Aleyna Arslan

AİLE KONUTU Aile Konutu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 1 Ocak 2002’de yürürlüğe girmesi ile bazı önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. Söz konusu değişikliklerden biri de “aile konutu” kavramının Türk hukukuna...


Sanat Mülkiyet – Av. Murat Tezcan – Aleyna Arslan

SANAL MÜLKİYET 1.GİRİŞ Günümüzde kişiler herhangi bir kısıtlama olmaksızın başta Facebook, Twitter ve Instagram olmak üzere Youtube, TikTok, Pinterest, Snapchat gibi bir çok sosyal ağda fotoğraf, video, ses kayıtları, iletişim...


İPOTEK – Av. Murat Tezcan- Aleyna Arslan

Rehin, borçlunun, alacaklıya, borç ödeninceye kadar, borcunu ödeyeceğine güvence olarak bıraktığı değerdir. Rehin, sınırsız ayni hak olan "mülkiyetin" ve sınırlı ayni hak olan "ir­tifakın" verdiği yetkileri sağlamaz. Rehnin sağladığı tek...


İNANÇLI İŞLEM – Av. Murat Tezcan – Av. Esra Eylül Sulukan

İNANÇLI İŞLEM İnançlı işlem, taraflar arasında güven esasına dayanarak daha güçlü bir hukuki durum yaratmak amacıyla anlaşma yapılması halinde ortaya çıkar. İnançlı işlemde, inanan taraf mevcut bir durum gerçekleştiği takdirde...


KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR – Av. Murat Tezcan | Stj. Av. Aleyna Arslan

 KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Kira sözleşmeleri 2011 yılına kadar “6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun” ile düzenleniyordu fakat 2011 yılından sonra yapılan değişikle birlikte  “6098 Sayılı Türk Borçlar...