Hukuk Haberleri

Hürriyet Gazetesi: Sosyal medyada bahis dolandırıcısına 9 bin TL kaptırdı

ANKARA'da özel bir hastanenin danışma bölümünde çalışan Akif Ada (39), sosyal medyada yasa dışı bahis sitesinde iddia oynayarak, yüklü miktarda para kazandığının reklamını yapan kişi ile iletişime geçti. Ada, önce bu...


TEMİZLİK İŞÇİSİ KADIN İŞÇİYE ERKEKLER TUVALETİNİ TEMİZLEME GÖREVİNİN VERİLMESİ VE İŞÇİNİN KABUL ETMEMESİ ÜZERİNE İŞ AKDİNİN FESHİ HUKUKA AYKIRIDIR

İlgili husus Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2017/19636E., 2018/2931K. Sayılı Kararında “ Toplanan deliller, tanık anlatımları ve dosya kapsamından, davacının davalı şirket iş yerinde büro temizlik görevini yapmakta iken üretim bölümündeki...


İLAMDA YER ALAN ALACAK KALEMLERİ AYRI AYRI İCRA TAKİPLERİNE KONU EDİLEMEZ

Mahkemece aynı ilamda hüküm altına alınan alacak kalemleri için tek ve aynı dosya ile ilamlı icra takibinde bulunulmasını zorunlu kılan türden yasal düzenlemenin mevcut olmadığı gerekçesine dayanılmıştır. Ancak yasalarda...


İŞÇİNİN, İŞ YERİNDE MEYDANA GELEN BASİT BİR ANLAŞMAZLIĞI KİŞİSELLEŞTİREREK KAVGAYA NEDEN OLDUĞU OLAY SONRASINDA İŞ AKDİNİN İŞVERENCE HAKLI NEDENLE FESHİ GEÇERLİDİR

“Somut uyuşmazlıkta, davacı, davalı işyerinde karşılama görevlisi olarak çalışırken VIP salonunun girişindeki merdivenlerde oturarak sıra bekleyen yabancı bir müşteriyi bulunduğu yerin uygun olmadığı ve restoranın dışına çıkması için uyarması...


AKSİ İSPAT EDİLMEDİKÇE HAVALE, MEVCUT BİR BORCUN ÖDENMESİ AMACIYLA YAPILDIĞINA KARİNEDİR

İlgili husus Yargıtay HGK 2016/19-269E., 2016/529K. Sayılı kararında,"...Öte yandan, mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 457 (Türk Borçlar Kanunu m. 555 vd.) ve ardından gelen maddelerinde düzenlenmiş olan havale, hukuksal...


İŞ AKDİ DEVAM EDERKEN İHLAL EDİLEN REKABET YASAĞI HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME İŞ MAHKEMESİ İKEN, İŞ AKDİNİN SONA ERMESİNDEN SONRAKİ UYUŞMAZLIKLARDA İSE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GÖREVLİDİR

İlgili husus, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2012/9-854E., 2013/292K. Sayılı kararında “ Yukarıdaki ayrıntılı açıklamalar göstermektedir ki, iş akdinin devamı sırasında işçinin sadakat borcundan kaynaklanan rekabet etmeme yasağına aykırılık halinde,...


KİMSE KENDİ KUSURUNA DAYANARAK BİR HAK ELDE EDEMEYECEĞİNDEN BOŞANMADA TAMAMEN KUSURLU/DAHA FAZLA KUSURLU EŞİN DAVASI REDDEDİLİR

İlgili husus, Yargıtay 2. HD. 2016/ 22873 E., 2018/9691K. sayılı Kararında “Davalı kadından kaynaklanan boşanmayı gerektiren kusurlu bir davranış tespit edilememiştir. Türk Medeni Kanununun 166. maddesinde “evlilik birliği, ortak...


KİŞİNİN İSMİ AÇIKÇA ZİKREDİLMESE DE, YAYININ İÇERİĞİNDEN İLGİLİ KİŞİYE YÖNELİNDİĞİ ANLAŞILIYOR İSE MATUFİYET ŞARTLARI OLUŞTUDUĞUNDAN HAKARET VAKİ OLMUŞ SAYILIR

İlgili husus Yargıtay 4.HD. 2015/9092E., 2016/11408K. ve 21.11.2016 tarihli kararında  "...Matufiyet kelime anlamı olarak; yöneliklik, yönelmiş olmaklık olarak tarif edilmektedir. (YILMAZ Ejder, Hukuk Sözlüğü, b.7 Ankara 2002, s. 784) Özellikle...


EV EŞYALARINDAN BİRKAÇININ AYIPLI OLMASI, BÜTÜNLÜK ARZ ETMESİ HALİNDE DİĞERLERİNİN KULLANIMINI DA ENGELLEDİĞİNDEN TÜMÜNÜN İADESİ GEREKİR

İlgili husus Yargıtay 13.HD. 2015/ 32475 E.,  2017 / 11009 K., 13.11.2017 tarihli kararında " ...Dava konusu yatak odası takımının renk ve model olarak bir takım halinde satılan ürün...


DİĞER EŞİ TERKE ZORLAYAN VE EŞİN HAKLI SEBEP OLMAKSIZIN ORTAK KONUTA DÖNMESİNİ ENGELLEYEN EŞ, TERK ETMİŞ SAYILIR

İlgili husus, Yargıtay HGK 2013/2-1688E., 2015/1032K. ve 13.03.2015 tarihli Kararında "Zira yasa, diğerini ortak konutu terke zorlayan veya haklı sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eşin de terk etmiş...