İLAMDA YER ALAN ALACAK KALEMLERİ AYRI AYRI İCRA TAKİPLERİNE KONU EDİLEMEZ