Makaleler

KAT MÜLKİYETİNDE ORTAK YERLER – Av. Murat Tezcan – Stj. Av. Esra Eylül Sulukan

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda öngörüldüğü üzere; anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlere ortak yerler denilir ve kat malikleri bu yerler üzerinde kullanma hakkına...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Ekim 24, 2021

TARIMSAL ARAZİLERİN EHİL MİRASÇILARA ÖZGÜLENMESİ – Av. Murat Tezcan – Stj. Av. Esra Eylül Sulukan

6537 sayılı 15.05.2014 yılında yürürlüğe giren “Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile hukuk düzenimizce açıklanan yeni bir terim ile karşılaşmaktayız. Kanuni tabir ile ifade...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Ekim 24, 2021

FAİZ – Av. Murat Tezcan – Stj. Av. Esra Eylül Sulukan

Faiz hukuki niteliği itibariyle asıl alacağa bağlı bir yan edimdir. TBK 131/1 uyarınca; asıl borç sona erdiği takdirde faiz alacağı da sona ermiş olur. Keza TBK 152 uyarınca; asıl...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Ekim 24, 2021

Miras Sözleşmeleri | Av. Murat Tezcan – Hasan Yaşar Güneş

Miras Sözleşmeleri Bu yazımızda bize son zamanlarda sıkça sorulan miras sözleşmeleri ve miras sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerden kaynaklana davalardan bahsedeceğiz. Yazımızın içeriğini şöyle bir şema ile özetleye biliriz; Miras sözleşmesinin toplumda...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Temmuz 13, 2021

İmar Para Cezaları | Av. Murat Tezcan – Hasan Yaşar Güneş

Bu yazımızda imar para cezaları ve bu cezalara karşı yürütülebilecek usullerden bahsedeceğiz. Bu esnada konumuzun çok teknik olduğunu ve bu cezaların idareler tarafından düzenlenirken dahi birçok hata yapıldığını söylememek...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Temmuz 13, 2021

İMAR KİRLİLİĞİ SUÇUNUN ANAYASAYA AYKIRILIĞINA DAİR BİR TARTIŞMA – Av. Ersan BARKIN

İMAR KİRLİLİĞİ SUÇUNUN ANAYASAYA AYKIRILIĞINA DAİR BİR TARTIŞMA - Av. Ersan BARKIN Giriş Toplumda bilinen karşılığıyla “imar kirliliği” suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Topluma Karşı Suçlar” kısmı içinde “Çevreye Karşı Suçlar” bölümünde...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Temmuz 4, 2021

Yargının Büyük İstinaf Sorunu – Av. Murat Tezcan – Hasan Yaşar Güneş

YARGININ BÜYÜK İSTİNAF SORUNU Bu haftaki yazımızda istinaf yargılaması ve getirdiği sorunlardan bahsetmek istiyoruz. Bu sorunlar uygulayıcıları işini çok zorlaştırsa da asıl zararla hak mücadelesindeki vatandaşlar karşılaşmaktadır. Şimdi vatandaşların haklarına...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Temmuz 4, 2021

TÜRK HUKUKUNDA DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİ – Av. Murat Tezcan- Stj.Av. Nagehan Koçer

   TÜRK HUKUKUNDA DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİ - Av. Murat Tezcan- Stj.Av. Nagehan Koçer GİRİŞ Kat Mülkiyeti Kanunu’na 3227 sayılı Kanun ile 8.Bölüm olarak eklenen ve Kanunun 57. ile 65.maddesinde düzenlenen...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Haziran 6, 2021

SİGORTACILIK İLE DİĞER BAZI ALANLARA İLİŞKİN KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU – Av. Murat Tezcan

İlgili kanun teklifinin 1. ve 2. maddeleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair düzenlemeler içermektedir. İlgili maddelerle, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki değer kaybı...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Mayıs 20, 2021

HUKUKİ KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA – Av. Murat Tezcan – Av. Beyza Canbolat

İdareler tarafından özel mülkiyete tabi taşınmaza karşı herhangi bir fiili el atmada bulunulmasa dahi imar planının fiilen hayata geçirilmediği durumlarda da kamulaştırmasız el atma eylemi oluşmaktadır. Bu tür kamulaştırmasız...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Mart 19, 2021