Makaleler

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Tapu İptal Tescil Davaları

Önceki yazılarımızda yer verdiğimiz açıklamalarda ortaya konduğu üzere, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir. Sözleşmenin bir tarafı olan iş sahibi -bu başlıkta arsa...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Haziran 6, 2018

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Temerrüdü ve Arsa Sahibinin Seçimlik Hakları

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ İnşaat sözleşmeleri, gündelik yaşamda en sık karşılaşılan eser sözleşmeleri türlerindendir. Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 470’te yer verilen tanım uyarınca eser sözleşmesi,...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Haziran 6, 2018

Av. Murat Tezcan: Anayasa Mahkemesi’nin 28/03/2018 tarihli Hukuki Kamulaştırmasız El Atmalara Yönelik Önemli Kararına İlişkin Değerlendirme.

İptali amacıyla başvurulan kanun hükmü, 6745 sayılı Kanun’un 34. Maddesi ile 20/08/2016 tarihinde eklenen Geçici Madde 11’dir. İptal kararı verilen hüküm ise şu şekildedir: “Bu Kanunun ek 1 inci...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Haziran 6, 2018

Av. Murat Tezcan- Stj. Av. Beyza Canbolat-Stj. Av. Nuray Çırakoğlu:”Kamulaştırma Kanunu 10-11 ve12. Maddelerdeki Önemli Değişikliklerin Değerlendirilmesi”

KAMULAŞTIRMA KANUNU’NUN 10. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kamulaştırma Kanunu’nun “kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili”ni düzenleyen 10. maddesi, 19.04.2018 tarihinde değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikle birlikte mahkemece belirlenen kamulaştırma...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Haziran 6, 2018

Av. Murat Tezcan- Stj. Av. Nuray Çırakoğlu: Sorularla İmar Barışı

Yasadan yararlanmak için ön koşul yapının 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış olması. Başvurular en geç 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılabilecektir. Ancak vatandaştan talep geldiği takdirde hükümet...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Haziran 6, 2018

10 Soruda Kentsel Dönüşüm

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU’NUN KAPSAMI VE UYGULAMA ALANI NEDİR? Kentsel dönüşüm uygulamaları, Kentsel Dönüşüm Kanunu diye bilinen “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile düzenlenmiştir. Bu Kanun’un...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Nisan 27, 2018

Murat Tezcan: 6306 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinin Anayasal Hak ve Özgürlükler Açısından Ele Alınması

GİRİŞ 16.05.2012 tarih ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un çeşitli yönlerden malikleri hak kaybına uğrattığı bir gerçekse de, işbu makalemizde farklı kaynaklardan derlediğimiz bilgiler ışığında...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Nisan 27, 2018

İrtifak Yoluyla Kamulaştırmasız el atma nedir?

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDİR? Kamulaştırmasız el atma, idarenin Anayasanın 46. Maddesinde ve ilgili kanunlarda gösterilen usule uymaksızın ve bedeli nakden peşin olarak ödemeksizin bireylerin özel mülkiyet haklarına müdahale etmesidir....


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Nisan 27, 2018

Av. Murat Tezcan- Stj. Av. Nuray Çırakoğlu: Tapu Tahsis Belgesinin Niteliği ve Tapuya Çevrilmesi İşlemi

I.Tapu Tahsis Belgesi Tapu tahsis belgesi, İmar Affı Kanunu olarak da bilinen 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Nisan 27, 2018

Stj. Av. Seda Özer: Kira Sözleşmelerinin Sona Erme Halleri

KİRA SÖZLEŞMESİ A.GİRİŞ Kira sözleşmeleri konut ve işyeri ihtiyacını karşılayan ve yaygın şekilde kullanılan bir sözleşme türüdür. Kanun koyucu bütün sözleşme ilişkilerinde zayıf tarafı koruyucu nitelikteki düzenleme yapma amacını kira...


Tarafından gönderildi Kategori: MakalelerPosta tarihi: Nisan 27, 2018