İş Davaları ve Sosyal Güvenlik mevzuatı

İş hukukuna dair işçi ve işveren açısından önleyici hukuk hizmetinin sağlanması hususunda uzun zamandır faaliyet yürüten büromuz, işçi açısından görülen işin niteliğinin ve çalışma koşullarının hukuka uygunluğunun sağlanması, işçinin Sosyal Güvenlik Kurumu tescilinin eksikliği/yokluğu nedeniyle hizmet tespitinin gerçekleştirilmesi, işveren tarafından gerçekleştirilen yıldırı(mobbing) eylemlerinin önlenmesi, aksi koşulların varlığı halinde iş sözleşmesinin feshi, fesih sonrasında işçilik alacaklarının arabuluculuk ya da yargısal yollarla tahsili sürecini yürütmektedir. İş kazalarına maruz kalan işçi açısından soruşturma sürecinin yürütülmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde aylık ve sair tazminatların takibi, işçinin iş görmezliği nedeniyle tazminat talepli dava sürecinin üstlenilmesi de büromuzun yoğun çalışma alanları içerisinde yer almaktadır.