Gayrimenkul hukuku ve Kamulaştırma

CBT Hukuk

Türkiye, sermayenin gayrimenkul edinme yoluyla sağlamlaştırıldığı, gayrimenkulün en güvenilir yatırım araçlarından biri olarak değerlendirildiği ülkelerden biridir. Devlet uhdesinde bulunan gayrimenkullerin değerlendirilmesi ve özel mülkiyete ait taşınmazların Devlet otoritesi karşısındaki hukuki durumu, büromuzun uzun yıllardır çok yakından iştigal ettiği faaliyet alanlarındandır. Büromuz, bu faaliyet alanı kapsamında, özellikle büyük kamulaştırma projelerinde hak sahiplerinin temsilinde ve ayrıca gayrimenkule ilişkin tapu iptal tescil, ecri misil, ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) ve uzun süreli kiralama davalarında üst düzey danışmanlık ve hukuki yardım hizmeti vermektedir. Bununla birlikte, gerçek ve tüzel kişilerin gayrimenkul yatırımlarının mali değerlemesi, bunların imar durumunun değiştirilmesi ve/veya yeniden değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin takibi, uzun süreli kiralama işlemlerinin mevzuata ve iş yaşamının gereklerine uygun hale getirilmesi gibi konular Büromuzun uzmanlık alanındadır.

- Hizmetlerimiz
  • Gayrimenkul satış ve devir işlemleri
  • Gayrimenkulün kiralanması
  • Tapu ve imar
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
  • Ortaklığın giderilmesi
  • Tapu iptali davaları