Av. Murat Tezcan: Kamulaştırmasız El Atma Yoluyla Mülkiyet Hakkının Yok Edilmesi