Av. Murat Tezcan

- Av. Murat Tezcan

Kurucu Ortak

1981 yılında Ankara’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Kamu Hukuku Ana Bilim dalı Anayasa Hukuku bölümünde yüksek lisans çalışmalarına devam ediyor. 2008 yılından beri Ankara Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmakta olan Av. Murat Tezcan, mesleğini ortak olduğu CBT Hukuk Bürosu’nda sürdürüyor.

2006 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Kamu Hukuku Ana Bilim dalı Anayasa Hukuku bölümünde yüksek lisans çalışmalarına devam ediyor. 2008 yılından beri Ankara Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Gayrimenkul Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Tıp Hukuku ve Ticaret Hukuku alanında uzmandır. Gayrimenkul Hukuku ve Tıp Hukuku alanında kaleme aldığı pek çok hakemli dergilerde yayımlanmış eseri mevcuttur.

Profesyonel Deneyim

ENERJİ HUKUKU

Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nde Enerji Hukuku lisansüstü sertifika programına katıldım.

KAMU İHALE HUKUKU

TOBB Üniversitesi ve Kamu İhale Kurumu tarafından düzenlenen kamu ihale sertifika programlarına katıldım.

TIP HUKUKU

Türkiye Barolar Birliği’nin Sağlık Hukuku sertifika programını bitirdi. Uluslararası 7. Rinoloji Kongresi, Uluslararası 3. Hasta Hakları Kongresi gibi çeşitli kongrelerde Tıp Hukuku ve Tıbbi Kötü Uygulama (Malpraktis) üzerine tebliğler sundum. Ulus Devlet Hastanesi ve Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi’nde doktorlara seminerler verdi. “ Doktorun Malpraktis El Kitapı” adlı kitabı Eylül 2013’de 2. baskısını yaptı.

KAMULAŞTIRMA HUKUKU

Güncel Hukuk Dergisi, Leges Hakemli Hukuk Dergisi, Terazi Hakemli Hukuk Dergisi başta olmak üzere çeşitli dergilerde Kamulaştırma ve Tıp Hukuku alanlarında makalelerim yayımlandı.

 

 

 

ÜYELİKLER & SERTİFİKALAR

2009- TOBB ETÜ – Kamu İhale Kurumu tarafından düzenlenen Kamu Alımları Eğitimi

2008 – Ankara Barosu Adli Yardım

2008 – Ankara Barosu CMK Semineri

2012 – TBB Sağlık Hukuku Sertifika Programı

2015 – TBB Kentsel Dönüşüm Sertifika Programı

2015 – TBB Tazminat Hukuku ve Hesaplamalar Semineri

2011 Türk Rinoloji Kongresi Konuşmacı Katılım Sertifikası

2007 – The Hampstead Garden Suberb Institute English Course in London

2007 – Callan School in London