Av. Prof. Dr. Yılmaz Özkan

Av. Prof. Dr. Yılmaz Özkan

Avukat

1963 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl 2 yıl sürecek Yedek Subaylık hizmetine başladı. Askerlik sonrası Ankara Barosunda Avukatlık stajına başladı ve 1965 yılında Ankara’da serbest Avukatlığa başladı. 1969 yılına kadar Ankara’da DİSK’e bağlı 7 Sendikanın ve Bağımsız Yapı İş Sendikasının Avukatlığını yürüttü.
1969 Yılında Doktora Eğitimi için Federal Almanya’ya gitti. Almanca öğreniminden sonra Batı Berlin Hür Üniversitesi (Freie Universitaet West Berlin) Siyasal Bilgiler Fakültesinde Politik Ekonomi doktora programına başladı. Aynı zamanda Almanda Hür Üniversitenin Alman Dili Ve Edebiyatı Fakültesinde lisans eğitimine başladı.
1974 Yılında önce Alman Dili ve Edebiyatı diplomasını aldı ve Doktora Tezi savunma aşamasına geldi. Aynı yılın sonunda PhD. (Filozofi Doktorası) sınavını başaryla tamamladı .
1971 yılından başlayarak  Berlin Bilim Merkezi’ne bağlı Uluslararası Karşılaştırmalı Sosyal Araştırmalar Enstitüsünde çok sayıda Göç Araştırması yürüttü.
1977 Yılında Ankara’da Maliye Fakültesi’nin kuruluşuna katıldı ve bu fakültede öğretim üyeliğine başladı. Bu Fakülte 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Gazi Üniversitesi İ.İ.B. Fakültesine bağlanınca görevini bu Üniversite’de sürdürdü. Aynı Üniversite’de İktisat Doçenti ve İktisat Profesörü oldu.
2002 Yılından 2012 yılı sonuna kadar  Ankara’da eğitim dili İngilizce olan Atılım Üniversitesi İktisat Bölümünde görev yaptı.
2013 Yılı başında Ankara Hukuk Bürosu’na tam zamanlı olarak katıldı.
Ticaret Hukuku, Uluslararası Sözleşmeler, Hakemlik, İş Hukuku ana uzmanlık alanlarıdır.