Av. Faik Çalışan

- Av. Faik Çalışan

Kurucu Ortak

2005 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2006 yılında Ankara Barosuna kaydolarak serbest avukatlık yapmaya başladı. İleri derecede İngilizce bilen Faik ÇALIŞAN Ticaret Hukuku ve Gayrimenkul alanında, bilhassa çok sayıda, seri olarak, açılan Kamulaştırma Davaları ve Milletlerarası Tahkim Davaları hususunda uzmanlaştı. Kamulaştırma ve Gayrimenkul hukuku sahalarında binlerce dosya bitirdi ve seri dava organizasyonu hususunda tecrübe edindi. Tahkim Hukuku sahasında pek çok eser ve tercüme kaleme aldı. Gayrimenkul Hukuku, Tahkim Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İnşaat Hukuku ve Borçlar Hukuku sahalarında uzmandır.