Şirket Danışmalığı ve Önleyici Hukuk Hizmetleri

Şirketlerin amaçlarını gerçekleştirirken yaptığı işlemlerim, mevzuata uygun ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla büromuz uzman ekibi ile üst düzeyde hukuki yardım hizmeti sunmaktadır. Burada gözetilen en büyük fayda ise, henüz uyuşmazlık doğmadan önleyici hukuk hizmetinin verilmesi ve olası uyuşmazlıkların önüne geçilmesidir.

Hukuki risklerin değerlendirilmesi suretiyle planlama yapılarak ihtilafın ortaya çıkmadan önce önlenmesini teminen yapılan önleyici hukuk danışmanlığı, büromuz avukatlarının yıllardır yakından iştigal ettiği faaliyet alanlarındandır. Müvekkillere sunulan önleyici hukuk hizmetiyle birlikte hukuki ilişkiler en baştan sağlıklı şekilde kurulmakta ve sağlam bir hukuki altyapı üzerine bina edilmektedir. Buna ilişkin olarak büromuz avukatlarınca müvekkillerin talebi doğrultusunda hukuki ilişkinin daha en başında tarafların hukuki sorumlulukları belirlenmekte gerektiğinde teminatlar alınmakta ve cezai müeyyideler tespit edilmektedir.