Sağlık ve İlaç Hukuku

CBT Hukuk

CBT Hukuk Bürosu, Sağlık ve İlaç hukuku alanında müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.
- HİZMETLERİMİZ
  • Doktor hataları sebebiyle açılabilecek hukuk ve ceza davaları
  • Mal tazminat davaları
  • Sektördeki faaliyetlerden doğan diğer akdi ve idari uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi,
  • Tıp ve ilaç hukukundan doğan tazminat davaları
  • Tıp Ve İlaç hukukuna ilişkin sınai mülkiyet davalarının takibi