Proje Finansmanı ve Sermaye İlişkileri

Projelerin finanse edilmesi faaliyeti, çağın gereklerini takip eden Türkiye’de iş süreçlerinde önemli bir role sahiptir. Bireylerin yatırım projelerini finanse etmek için kaynak sağladığı, kredi geri ödemesi ve sermaye karlılığı hesaplamalarında projenin meydana getirdiği nakit akışını esas aldığı, finansman kaynağı oluşturması olarak tanımlanan proje finansmanı, büromuzun uzun yıllardır yakından iştigal ettiği faaliyet alanlarındandır. Büromuz, proje finansmanına ilişkin süreç boyunca projenin başarıya ulaşması için gerekli olan finansal kaynakları, sektörel bilgiyi, hukuki uzmanlığı bir araya getirerek yıllardır müvekkillerine üst düzey hukuki danışmanlık ve hukuki yardım sunmaktadır.

Proje finansman ekibimiz, bu faaliyet alanı kapsamında bütün işlemlerin öncesinde görüşmeler yapmakta, sektör ve proje risk analizlerine, finansman kaynaklarına, iş planlarına, nakit akış durumlarına ilişkin hukuki inceleme raporları hazırlamaktadır.
Bununla birlikte yatırım finansman projelerinde devir teminat işlemlerinin yapılması, sözleşmelerin imzalanması, bunların mevzuata ve iş yaşamının gereklerine uygun hale getirilmesi ve dahi bu hususlardan kaynaklanabilecek her nevi ihtilafın çözüme kavuşturulması gibi konular büromuzun uzmanlık alanındadır.
Sermaye ilişkileri noktasında büromuz avukatları, yatırımcı müvekkilleri ile menkul kıymet alanında uzun yıllardır edindikleri finansal bilgileri paylaşmakta ve yatırımlardan kaynaklanan her neviden ihtilafta hukuki yardım hizmeti sağlamaktadır.

Bu faaliyet alanı kapsamında menkul kıymet yatırımcılarının sözleşmesinin hazırlanması, SPK ve diğer kurumların yapacağı incelemeler hakkında müvekkillerin bilgilendirilmesi ve sermaye ilişkileri yönetiminin hukuk kuralları çerçevesinde nasıl şekillendirilmesi gerektiği büromuzun uzun yıllardır iştigal ettiği çalışma alanlarındadır.