Kooperatif Hukuku

Kooperatiflerin kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin düzenlenmesi, Bakanlık nezdinde kuruluş izni alınması, tescil işlemleri ile kooperatif yönetim kurulu kararları ile ilgili uyuşmazlıklar, üyelikten çıkma/çıkarılma ile ilgili davalara ilişkin olarak iş takibi ve etkili çözümler sunmaktayız.