Kamu Özel Ortaklıkları ve Kamu İhale Hukuku

Dayanağını T.C. Anayasası madde 47’den alan kamu-özel işbirliği alternatif bir finansman modelidir. Uzun süreli sözleşmelere dayanan bu birliktelik genel olarak kamu altyapı ve hizmetlerini karşılamak için kurulmaktadır. Tasarım, yapım, finansman, işletme arz ve talep sorumluluklarının önemli bir kısmı, üretim organizasyon becerileri dolayısıyla özel sektörün; politika belirleme, koordinasyon, planlama faaliyetleri ile hizmet standartlarını belirleme ve hizmet sunumunu denetleme ise kamunun sorumluluk alanında bırakılarak üstün özelliklerine göre risk paylaşımı gerçekleşmektedir.

Kamu-özel işbirliği kapsamındaki yatırım ve hizmetler, ulusal mevzuatta yaygın olarak imtiyaz, yap-işlet-devret, yap-işlet, yap-kirala-devret, işletme hakkının devri modelleri çerçevesinde yapılmaktadır. Ekibimiz tarafından her iki sektörün üstlendiği risklerin farkındalığı ile hukuki ilişkilerde risk yönetimi, sözleşme aşamaları ve uyuşmazlık çözümüne yönelik hukuki danışmanlık verilmektedir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu, kamu kaynağı kullanan kurum ve kuruluşların mal ve hizmet alımları ile birlikte bu ilişkileri düzenleyen sözleşmeleri kapsar. Ekibimiz, Sürecin hukuka uygun ve şeffaf yürütülmesi amacıyla hareket eder. İhale hazırlık süreci, usul ve uygulamaları, zorunlu idari başvuru, teklifler, şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, belgelerin mevzuata ve şartnameye uygunluğu, yasaklama kararları ve sonuçlarına ilişkin danışmanlık hizmetinin yanında, kamu ihale sözleşmelerin hazırlanması, uygulanması, feshi, cezai sorumluluk ve diğer noktalarda uyuşmazlıkların doğmasını önlemek ve doğan uyuşmazlıkların etkili biçimde çözümü için profesyonel yardım sunmaktadır.