Göç ve İnsan Hakları Hukuku

Ulusal ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bireysel ve kolektif hak ve özgürlük alanına, başka birey ya da topluluklar ve devletler eliyle yapılan müdahalelerin önlenmesi, barışçı yollarla önlenemeyen eylemler nedeniyle ortaya çıkan zararın tazmininin sağlanması amacıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuruları hususunda, dosya yoğunluğu ve birikimiyle işlev üstlenen büromuz, göç, sığınma ve mülteci hukuku alanında da yetkin bir kadroya sahiptir.