Fikir ve Sanat Eserleri ve Basın Hukuku

Büromuz, Türk Medeni Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları gereğince kişilik haklarına doğrudan ya da basın-yayın araçları yoluyla yapılan saldırılar, kişiden sadır olmuş fikri ve sınai haklara yönelik haksız fiiller ile marka/patent başvuruları, söz konusu eserlere yönelik tecavüzlerin önlenmesi ve bu nedenle ortaya çıkan zararların tazmini sürecinde etkin çalışma yürütmektedir.