Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve devralmaların, muhasebe, teknik işler ve hukuk alanında cereyan eden işlemlerde örülü mülti disipliner yapısı, şirketler açısından kar elde etmenin yanı sıra önemli riskleri de ihtiva ettiği ve şirketlerin yönetiminde kalıcı değişiklikler meydana getirdiği dikkate alındığında, bu alanda profesyonel yardıma ve eşgüdümlü bir çalışmaya ne kadar ihtiyaç duyulduğu anlaşılabilir.

Büromuz birleşme ve devralmalarda niyet mektubundan işlemin kapanış toplantısının yürütülmesi safhasına kadar tesisi gereken bütün işlemler için müvekkillere üst düzey danışmanlık ve yardım hizmeti sunmaktadır. Büromuz uzmanları ve avukatları, uzlaşma, çıkar çatışması ve uyuşmazlığın çözümlenmesi noktalarında ve Rekabet Kurumu başvuruları ve kararlarının incelenmesi, yorumlanması ve yerine getirilmesi gibi diğer hukuki konularda gerekli özeni göstererek şirketin performans, kapasite hedefleri, yetkinliklerinin incelenmesi vs. hususlarda analiz ve değerlendirme (due diligence) yaparak sürecin önemli bir bölümünü üstlenmektir.

Buradan hareketle yasal düzenlemeler ve ekonomik verileri nazara alarak önemi her geçen gün artan birleşme ve devralma sürecine ilişkin hukuki işlemlerin tamamında müvekkillerin değişime ayak uydurmalarını sağlamayı hedefliyoruz.