Altyapı ve İnşaat Uyuşmazlıkları

İnşaat sektörü, küresel, bölgesel ve yerel anlamda ekonominin itici güçlerindendir, Türkiye gibi ülkelerde her daim ön planda ve yeni eğilimler karşısında sürekli olarak kendini geliştirmektedir. Ülkemizde enerji, ulaşım, haberleşme, depolama, baraj ve yol gibi altyapı çalışmaları hızlı bir büyüme göstermekte ve Türkiye, kamu ve özel sektörün güçlü yönleri ön plana çıkarılarak kurulan kamu-özel işbirlikleri kapsamında altyapı yatırımı yapan ülke sıralamasında ön sıralarda yer almaktadır.
Büromuz, altyapı ve inşaat uygulamalarının büyük ekonomik hacmini ve stratejik önemini dikkate alarak bu uygulamalarda sıkça kullanılan ve uluslararası alanda da kabul görmüş FIDIC, EPC, ad-hoc, Joint Venture, kamu ihale, imtiyaz, proje yönetimi, lisans ve benzeri sözleşmelerin müzakereleri, yürütülmesi, amacına ulaşması; ihale hazırlıkları, raporlamaları; yatırım, satın alma, ihale ve operasyonlarda ve idari süreçlerde müvekkillerine danışmanlık ve hukuki destek sunmaktadır.

Ekibimiz tarafından hazırlık, anlaşma, proje ve faaliyet esnasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde etkili, hızlı, ekonomik bir şekilde dava ve alternatif çözüm yöntemleri hususunda hukuki yardım hizmeti vermektedir.