Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Tarafından gönderildi: CBT Hukuk Kategori: Aile ve Boşanma Hukuku Yazıları

1. Boşanma Nedir?

Boşanma, yasal şartlarını taşıyan, geçerli olarak kurulmuş bir evliliğin hukuken, mahkeme kararıyla sona erdirilmesidir.

Boşanma davası çekişmeli veya anlaşmalı olabilir.

Çekişmeli boşanma davası karı ve kocanın farklı talepler ileri sürdüğü boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davası ise karı ve kocanın anlaşarak ve ortak bir protokol hazırlamaları sonucu, genellikle ilk celsede sona eren boşanma davasıdır.

2. Boşanma Davası Açmanın Şartları Nelerdir?

Boşanma davası açmanın şartları çok çeşitlidir. Çiftlerin içinde bulundukları durumlara göre değişmektedir.

Eğer her iki taraf da en az 1 yıllık evli ise ve karşılıklı olarak boşanma arzusundaysa, tazminat, nafaka, velayet ve mal rejiminin tasfiyesi gibi konularda da hemfikir olmuşlarsa hazırladıkları bir protokol ile boşanma davasını açabilirler. Bu halde mümkünse boşanma hukuku alanında çalışmalar yapan, alanında uzman bir avukat aracılığıyla hazırlanmış, tüm yasal şartları eksiksiz taşıyan bir protokol yapılması tarafların hak kaybına uğramamaları adına tavsiye olunur.

Eğer karı ve kocadan biri boşanmak istemiyor veya farklı iddia ve talepler ile boşanmak istiyorsa  bu durumda çekişmeli boşanma davası açılmalıdır.

Örneğin taraflardan biri velayeti talep ederek zina sebebiyle boşanmak isterken diğer taraf zinayı reddedebilir, eşinin evi terk ettiğini söyleyebilir ve var ise ortak çocuk/çocukların velayetini kendisi almak isteyebilir. Bu halde tarafların kanunda yer alan boşanma sebeplerine dayanarak çekişmeli boşanma davası açması gerekir.

3. Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davası açılabilmesi için davayı açacak eşin boşanmak için haklı gerekçeleri olmalıdır

Türk Medeni Kanunu’nda boşanma davası açma hakkı veren nedenler şu şekilde sayılmıştır:

  • Zina
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranışı
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  • Terk
  • Akıl hastalığı
  • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması

Yukarıdaki boşanma nedenlerinden herhangi birisini varlığını davayı açan eşin ispat etmesi gerekir.

Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinde düzenlenen evlilik birliğinin temelinden sarsılması genel boşanma nedenidir. Günümüzde pek çok evliliğin sona erdirilme nedeni olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması gösterilmektedir.

Örneğin evliliğe devam etmek davayı açan eş için artık çekilmez hale gelmişse evlilik birliği temelinden sarsılmış kabul edilir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılıp sarsılmadığını her olaya göre hakim tarafınan takdir edilir. Nitekim birisi için boşanma gerekçesi olabilecek bir sebep başka bir evlilikte evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olmayabilir.

Yargıtay kararlarına bakıldığında ise örneğin eşe hakaret etmek, başkalarının yanında küçük düşürmek, cinsel uyuşmazlık, iktidarsızlık, evin ve çocukların bakımını ihmal etmek gibi nedenler, boşanmayı gerektirecek şekilde evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak kabul edilmiştir.

4. Boşanma Davası Nerede ve Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davası, eşlerden birinin yerleşim yerindeki ya da davanın açılmasından önce eşlerin son defa altı aydır birlikte oturdukları yerdeki aile mahkemesinde açılmalıdır.

5. Boşanma Davası Ortalama Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları, protokolün mahkemeye sunulduğu ve her iki tarafın da bizzat hazır bulunarak boşanmayı kabul ettiği ilk celsede genellikle bitmektedir.

Eğer protokol, hakim tarafından yeterli ve hukuken kabul edilebilir bulunmadıysa taraflara eksiklikleri düzeltmeleri için süre verilir. Bu halde de bir veya birkaç celse sonrasında tarafların boşanmasına karar verilir.

Çekişmeli boşanma davalarında ise durum farklıdır. Hukuk sistemimizin usulü kuralları ve mahkemelerin yoğunluğundan kaynaklı sebeplerle yargılamalar uzun sürebilmektedir. Taraflarca karşılıklı dilekçelerin sunulması, tanıkların dinlenmesi, gerekli bilgi ve belgelerin toplanması gibi aşamalarla boşanma davaları istinaf ve temyiz aşamaları haricinde en az bir, bir buçuk yıl sürebilmektedir.

6. Boşanma Davasını Avukatla Açmak Gerekli midir?

Boşanma davalarının aile ve boşanma hukukunda çalışmalar yapan, alanında yetkin avukatlar aracılığıyla açılması ve takip edilmesi önerilir. Zira tarafların sonradan maddi ve manevi yönden büyük ve telafi edilemez zararlara uğramamaları için sürecin en başından bir avukat tarafından yönetilmesi önemlidir. Ancak bu bir yasal zorunluluk değildir. Davayı taraflardan birisi bizzat açıp takip edebilir.

Boşanma davaları hakkında bilgi almak için bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz.

TELEFON

0312 437 57 47
0312 231 80 76