Author - CBT Hukuk

HSYK GÖRÜŞÜ UYARINCA, UYUŞTURUCU MADDENİN KİŞİSEL KULLANIM SINIRI

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 16-19 Mayıs 2013 tarihli hukuki müzakare toplantı tutanağı ile uyuşturucu madde kişisel kullanım miktarı/sınırı konusunda, “Yaygın uygulama kriterlerine göre, her ne kadar mahkemelerde yıllık 1...


ALDATILAN EŞE, SEVGİLİ TAZMİNATI ÖDENEMEYECEK

Uzun yıllardır tartışma konusu olan aldatan eşin sevgilisinin, aldatılan eşe manevi tazminat ödemesi hususu Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 84’e karşı 87 oyla karara bağlanarak içtihat niteliği kazandı. Buna göre...


DİKİŞ KUTUSU YAPMAK İÇİN BOŞ ÇİKOLATA KUTUSUNU ALAN 16 YILLIK İŞÇİNİN İŞ AKDİ, TAZMİNATSIZ ŞEKİLDE FESHEDİLDİ

Bursa’da yaşanan olayda, taşeron bir firmada 16 yıldır çalışan temizlik işçisi, personele gelen hediye çikolata kutusunun herkesin rahatlıkla girip çıktığı bir alana bırakılması üzerine  “dikiş kutusu” yapmak maksadıyla almıştır....


Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Tapu İptal Tescil Davaları

Önceki yazılarımızda yer verdiğimiz açıklamalarda ortaya konduğu üzere, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir. Sözleşmenin bir tarafı olan iş sahibi -bu başlıkta arsa sahibi...


Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Temerrüdü ve Arsa Sahibinin Seçimlik Hakları

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ İnşaat sözleşmeleri, gündelik yaşamda en sık karşılaşılan eser sözleşmeleri türlerindendir. Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 470’te yer verilen tanım uyarınca eser sözleşmesi, yüklenicinin...


10 Soruda Kentsel Dönüşüm

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU’NUN KAPSAMI VE UYGULAMA ALANI NEDİR? Kentsel dönüşüm uygulamaları, Kentsel Dönüşüm Kanunu diye bilinen “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile düzenlenmiştir. Bu Kanun’un amacı;...


İrtifak Yoluyla Kamulaştırmasız el atma nedir?

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDİR? Kamulaştırmasız el atma, idarenin Anayasanın 46. Maddesinde ve ilgili kanunlarda gösterilen usule uymaksızın ve bedeli nakden peşin olarak ödemeksizin bireylerin özel mülkiyet haklarına müdahale etmesidir. Bu...


Stj. Av. Seda Özer: Kira Sözleşmelerinin Sona Erme Halleri

KİRA SÖZLEŞMESİ A.GİRİŞ Kira sözleşmeleri konut ve işyeri ihtiyacını karşılayan ve yaygın şekilde kullanılan bir sözleşme türüdür. Kanun koyucu bütün sözleşme ilişkilerinde zayıf tarafı koruyucu nitelikteki düzenleme yapma amacını kira sözleşmelerinde...


Av. Ersan Barkın: OHAL İlanına Dayalı Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ve Meslekten Çıkarma Kararlarının Hukuki Değerlendirilmesi

Giriş 15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından 21 Temmuz 2016/29777 Tarih/Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Olağanüstü Hal İlanına Dayalı olarak bugüne kadar;23 Temmuz 2016 tarihinde 667, 27 Temmuz 2016 tarihinde 668, 31 Temmuz 2016 tarihinde 669,...


Av. Ersan Barkın: Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi

1. Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi   1.1. Giriş Genel ve soyut norm öngören düzenlemeler olan kanunların yapılması ve yürürlüğe girmesinin parlamentolarda belli usullere tabi olması, bu usulün zaman alması nedeniyle gecikmelere...