ALDATILAN EŞE, SEVGİLİ TAZMİNATI ÖDENEMEYECEK

Tarafından gönderildi: CBT Hukuk Kategori: Hukuk Haberleri

Uzun yıllardır tartışma konusu olan aldatan eşin sevgilisinin, aldatılan eşe manevi tazminat ödemesi hususu Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 84’e karşı 87 oyla karara bağlanarak içtihat niteliği kazandı.

Buna göre aksi görüşte olan üyelerin “Evlilikte sadakatsizlik, haksız eylem niteliğindedir. Evli eşle ilişki kuran üçüncü kişi de haksız eyleme iştirak eden konumunda bulunduğu, aldatılan eşin kişilik haklarının zedelendiği, aldatan eşle, ilişki kurduğu için üçüncü kişinin, bu zarardan müteselsil sorumlu olduğu ve manevi tazminat verilmesi gerektiği” savına karşı Kurul’un 87 üyesi sevgililerin “Evlilik birliğinin tarafı olmadığından, fiilinin haksız fiil olarak nitelendirilemeyeceğine ve ortada tazminatı gerektirir bir durum olmadığından” bahisle aldatılan eşin, aldatan eşin, evliliğinin bitmesine neden olan üçüncü kişi konumundaki sevgilisinden manevi tazminat isteyemeyeceğine karar verdi. (Yargıtay Büyük Genel Kurulu 2017/5E., 2018/7K. Sayılı Kararı)